Terug naar Digitale verleden van Barradeel Bericht schrijven

Oudheidkundige Vereniging Barradeel

Bericht 53 t/m 72 van 72
Naam J Faber de jong
Datum 24-04-2011 20:47:53

Beste

Ik ben op zoek naar de Familie Hibma uit Wijnaldum.
Overgroot moeder [echtgenoot] Trijntje Hibma geboren 11-09-1862 moet zijn geboren op Ropta State, dochter van Arjan-Jans Hibma en Jantje Jans Hiddinga
Gehuwd met Harmen Broors Kielstra, schipper landbouwer wethouder der gemeente Smallingerland,wonend in Opeinde.
Wie kan mij hier iets over vertellen,of kan mij verwijzen naar een site nageslacht Hibma,zijn er nog nazaten van deze familie Hibma,s wonend in Wijnaldum of omgeving.
Foto,s zijn ook welkom

Naam nienke nammensma
Datum 10-07-2006 17:00:13

ik ben een dochter van sietze nammensma mijn vader is geboren vlak bij ried zijn ouders liggen daar begraven mijn vader had 1 broer en twee zussen ik woon zelf in leeuwarden en ben geboren op de tijnjedijk 120
mijn vader is helaas overleden toch zou ik leuk vinden om te zien of er nog familie van hem is weet weinig over me opa en oma nammensma want die waren al overleden toen ik geboren ben ik ben zelf 45 jaar nu hoop reactie te krijgen

Naam j van den Berg
Datum 27-06-2006 20:50:31

Ik ben opzoek naar de voorouders van de fam Ferwerda uit Friesland.Ik zoek de namen van de ouders van Jelle Aebles Ferwerda [geboren in Hallum 1736] getrouwd met Antje Klases [geboren in Stiens 1738]Ik vermoed dat de namen van de ouders zijn:Aebele Jelles [1703-Wanswerd] en Trijntje Fransen .[ getrouwd op 4 mei 1729 te Hallum]. Als dit zijn ouders zijn heeft hij 3 zussen: Antje Aebeles, Sjoerdje Aebeles, Luurtske Aebeles.De grootouders van Jelle Aebles zijn dan Metje Rochus en Jelle Sioerds. Wie kan dit bevestigen ?

Naam Jaap Nammensma
Datum 11-06-2006 12:41:25

NB: correctie op een eerder bericht van mij: wijziging e-mailadres!!

Ik ben momenteel bezig met het uitzoeken van de stamboom van het geslacht Nammensma, waarvan vroege wortels in Barradeel liggen. Mijn stamboom begint momenteel in 1740 en lijkt voor wat betreft de 19e eeuw vrij compleet. Grofweg zijn er drie 'familielijnen' te onderscheiden.

Een ieder die mij met aanvullende informatie over het geslacht Nammensma kan verrijken, ben ik erg dankbaar. Het spreekt vanzelf dat ik belangstellende Nammensma's of andere genealogen wiens familielijn de mijne gekruisd heeft, ook graag verder help met meer informatie.

Jaap Nammensma

Naam Klaas Smidt
Datum 09-06-2006 07:54:12

Ik zoek naar een Geert Wijma laatst gezien 1953
New Market Ont.En ik geloof dat hij dat jaar weer terug is gegaan .Japie Rijpstra van Beet-gemermolen en ik haalden Geert vaak op.Geert
kocht mijn auto een 1935 Chevrolet,Hij reed de
rechter spatbord er half af maar hij bleef rustig door rijden.Japie is in 2000 overleden
Whitby Ont

Naam P.H. Brouwer
Datum 10-05-2006 19:06:55

Ik zou ook graag willen weten of mijn overgrootvader zelf een rietdekkersbedrijf had of dat hij in dienst bij iemand was, zo ja, welk bedrijf? Hij staat wel in het boek met namen van 1928 (bij Tresaor) als J. Tolsma, rietdekker. Ik heb inmiddels contact met Jan Tolsma, de oudste zoon van Dirk Tolsma en Joukje Goodijk, in Kudelstaart.Ik weet nu wel veel meer, maar over het bedrijf weet ik nog niet zo veel. Ook de tip om om de site te zoeken van het Bildtsdokumentatiecentrum heeft niet veel opgeleverd. En nogmaals een oproep voor seniore Minnertsgaasters. Wie heeft Jan Tolsma en Aaltje Bakker nog bewust gekend? Zij woonden op, wat nu Skoalstrjitte, Tilledyk, Tsjillen en de Hege Buorren heet. En gek genoeg: alle huizen waar ze woonden zijn afgebroken! Dus, als u ze heeft gekend, of u beschikt foto's van de familie, of van de huizen waar ze woonden, mail ze naar me toe!

Groeten van Peter Brouwer.

Naam Inez
Datum 03-05-2006 18:52:41

Hallo,

Ik ben op zoek naar een foto of foto's van het bedrijf dat mijn pake vroeger heeft gehad. Het gaat om expeditiebedrijf B Venema, gevestigd in oosterbierum van 1948-1973.
Wie zou mij hierbij kunnen helpen???

Groetjes Inez

Naam ida koopmans
Datum 02-05-2006 10:58:07

zijn er ook foto's van de slagerij van wijnaldum?

zou ze graag eens willen zien,de slagerij was van mijn pake en beppe koopmans

Reactie van Wietse

Hallo Ida

In ons archief hebben we geen foto,s van de slagerij van je grootouders uit Wijnaldum,maar wie weet,komt er reaktie op jou oproep.

vriendelijke groeten Wietse Leistra

Naam jaap nammensma
Datum 25-04-2006 20:47:00

Ik ben momenteel bezig met het uitzoeken van de stamboom van het geslacht Nammensma, waarvan vroege wortels in Barradeel liggen. Mijn stamboom begint momenteel in 1740 en lijkt voor wat betreft de 19e eeuw vrij compleet. Grofweg zijn er drie 'familielijnen' te onderscheiden.

Een ieder die mij met aanvullende informatie over het geslacht Nammensma kan verrijken, ben ik erg dankbaar. Het spreekt vanzelf dat ik belangstellende Nammensma's of andere genealogen wiens familielijn de mijne gekruisd heeft, ook graag verder help met meer informatie.

Jaap Nammensma

Naam judith hoekstra
Datum 25-04-2006 14:28:26

Hallo allemaal,

Ik ben op zoek naar mensen die op Sbo de Bolder te Franeker hebben gezeten!
Wij organiseren een reunie op 8 juli 2006 voor iedereen die er op de Bolder gezeten heeft, leerling en leerkrachten zijn welkom.

Nu proberen wij iedereen persoonlijk een uitnodiging te sturen, maar door de vele mensen die bij ons op school hebben gezeten is dit niet mogelijk.

Bent of kent u iemand die op de Bolder gezeten heeft en wilt u bij deze reunie aanwezig zijn dan kunt u zich aanmelden via

info@sbo-debolder.nl t.a.v. Judith Hoekstra of op het volgende adres:

SBaO de Bolder
T.a.v. Judith Hoekstra
Burg. Juckemastraat 17
8801 GK Franeker.

Zet er dan graag uw adres en of e-mailadres erbij, u krijgt dan een officiele uitnodiging toe gestuurd.

Met vriendelijke groeten Judith Hoekstra

Naam Peter Brouwer
Datum 09-03-2006 11:25:04

Hallo Elly.
Als de persoon die je zoekt na 1940 is overleden kun je de gezinskaart opvragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Daar staan heel veel gegeevens op. Kijk op Homepage
Succes,
Peter Brouwer

Naam Elly van Sprundel...
Datum 08-03-2006 16:56:54

Hallo,
Sinds kort ben ik aan het zoeken naar mijn voorouders.
Mijn grootvader is geboren volgens mij in Barradeel. Zijn naam was Gerrit Koning en geboren op 9 oktober 1885. Graag zou ik meer over zijn ouders en eventueel grootouders te weten komen.
Misschien kan iemand mij er iets meer over vertellen.
Alvast bedankt.

Elly Koning

Naam Eisse Bakker
Datum 03-03-2006 16:32:09

Zoek informatie over Thijs Post geb. 30-11-1878 in Barradeel en in 1892 naar Iowa USA geemigreerd.
Hij is in Amerika met Roelofje (meisjes naam onbekend) getrouwd.
Zij is geemigreerd in 1895 en daar heel jong met Thijs getrouwd. Samen hebben ze in Amerika 5 kinderen gehad. Roelofje noemde zich naderhand Ruth.
Roelofje is gestorven in 1922 waarschijnlijk met de geboorte van haar laatste kind.
Thijs is in 1925 hertrouwd met Theodora Visscher (geboren in Kampen).
Theodora was toen weduwe van Gerrit Vanderziel
Ze hebben gewoond in Sheridan en ze hadden een boerenbedrijf in Lincoln en naderhand op hun oude dag woonden ze in Hull en daar zijn ze ook overleden in 1957. Alle plaatsen liggen in Iowa USA.
Weet iemand iets van Thijs en Roelofje of iets over hun emigratie?

Naam Natascha de Boer
Datum 20-02-2006 20:13:22

Geachte mensen

Tijdens mijn stamboomonderzoek kwam ik erachter dat mijn over-over (nog een paar overs) een lid was in de raad der Grietenije te Barradeel.

Zijn naam was Ynse(s) Klases de Boer, en woonde in Wijnaldum. Is er een mogelijheid om erachter te komen of hij op een lijst of iets dergelijks staat? Hij is geboren 26-02-1752 en overleden 18-03-1822

Bij voorbaat dank - Natascha

Reactie van Wietse

Hallo Natascha

Reaktie op u vraag in het gastenboek over Ynse Klases de Boer lid van Grietenij Barradeel.
Het archief van de oude Gemeente Barradeel is ondergebracht in het Gemeentehuis van Franekeradeel.
Als u van te voren contakt met de archivaris op neemt en verteld wat u zoekt,ligt het gevraagde meestal klaar als u komt.
Veel sucses !
Wietse Leistra

Naam Peter Brouwer
Datum 06-02-2006 09:04:21

Wie kan mij iets vertellen over Rietdekkers van vroeger. Mijn overgrootvader was het, en ik zou graag willen weten bij wie hij in Minnertsga e.o in dienst zou kunnen zijn geweest.

Naam Luit Steenhuis
Datum 02-02-2006 21:21:28

Beste Wietse,

Vraagje: zou het nog mogelijk zijn dat pagina 2 van de Nieuwsbriefoktober 2003 weer in originele staat gebracht zou kunnen worden?
De overlijdensadvertenties staan over de foto en dat doet aan beider geen goed.

Met vriendelijke groet,
Luit

Reactie van Wietse

Hallo Luit

Ik heb het ook gezien en heb je vraag verstuurd naar de webmaster Gerrit Bouma die dit vast wel zal veranderen. Nog bedankt.

vriendelijke groeten Wietse

Naam Jan Tolsma
Datum 31-01-2006 22:05:06

Peter
Ik ben de oudste zoon van Dirk en Joukje Tolsma, ik ben via Dirk Hoekstra dat is een schoolvriend uit Amerika, attend gemaakt op deze site en over vragen van mijn opa en oma Tolsma en over mijn vader en mijn moeder.
Mijn vader heeft in de WO 2 een half jaar in een kamp in Amersfoort gezeten, en mijn opa Jan heeft ongeveer een jaar in gewoond bij mijn vader en moeder, en is daarna in het bejaarden tehuis (t,earmenhus) in de Lytse bourren te Tzummarum terecht gekomen.
Het laatste adres waar wij gewoond hebben was in de Evert Sybesmastraat nr?.
In mei 1959 zijn wij verhuist naar lisse en waar mijn moeder en broers en zusters nog wonen. Mijn vader is in 1982 overleden.
Gr Jan Tolsma

Naam Trudy Molina
Datum 30-01-2006 13:18:09

Zou graag in kontakt willen komen met Roel Steinvoorn, die reageerde op foto uit schoenendoos van Klaas de Vries.
I.v.m. stamboomonderzoek
Hele interessante en mooie site!
Trudy

Naam Joop Koopmanschap
Datum 23-01-2006 12:18:57

Beste Wietse Leistra,

Bedankt voor de toegezonden informatie.
Succes met de website en de vereniging.

Met vriendelijke groet

Joop Koopmanschap

Naam Joop Koopmanschap
Datum 23-01-2006 08:57:44

Hallo Wietse Leistra,

Ik ben op zoek naar informatie over de plek/locatie Koehool en het cafe aldaar rond 1970. Waar kan ik meer informatie vinden ?

Met vriendelijke groet

Joop Koopmanschap

Vorige klachten - adverteren - gratis gastenboek Volgende